Bemutatkozunk a gyerekeknek

Bemutatkozás

A Bugyulófalva Szociális Szövetkezet 2011-ben alakult meg azzal a szándékkal, hogy kisgyermekek és családjaik számára nyújtson szolgáltatásokat.

A szociális szövetkezeti formát azért vállaltuk, mert közösségi vállalkozásként működünk, azaz szociális érzékenységet tanúsítunk a hátrányos helyzetű családok, munkavállalók és elsősorban a gyerekek iránt. Szövetkezet lévén a szövetkezeti tagok felelősséggel és munkavállalással segítik a szervezet munkáját. Programjaival a bölcsőde, az óvoda és az iskola nevelését, oktatását kiegészítve, és azzal együttműködve szeretnénk elősegíteni a gyermekek komplex fejlődését.

Éppen ezért célunk, hogy minél aktívabban részt vegyünk az állami közfeladatok ellátásában (pályázatokon keresztül kisgyermekkori problémákhoz kapcsolódó projektekben), valamint erős önkormányzati és helyi kapcsolatokat ápoljunk azokon a helyszíneken, ahol szolgáltatásainkat nyújtjuk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Szövetkezetünk segítségével újabb Európai Uniós forráshoz juthattunk, mely segítségével munkanélküli diplomásokat tudunk alkalmazni közel másfél évig. Emellett képzéseket tudunk ajánlani a pedagógusok számára, és számos lehetőségünk nyílik arra is, hogy új szabadidős és tehetséggondozó foglalkozásokat vezessünk be.

Szolgáltatásaink

Kíváncsiak Klubja: természettudományos tehetséggondozó program 5 – 12 éves gyermekeknek, ehhez kapcsolódóan tananyagcsomagok készítése és továbbfejlesztése, interaktív feladatok gyűjtése és fejlesztése, továbbképzések nyújtása a klub működtetésében és a foglalkozások lebonyolításában résztvevő szakembereknek, foglalkozások nyújtása kisgyermekeknek, valamint rendezvények, közösségi események szervezése a családoknak, szabadidő szervezésében résztvevő szervezeteknek. Bővebben…

Játszóházi szolgáltatásaink

Korábban Veszprémben saját munkatársainkkal játszóházat, valamint fejlesztő  központot működtettünk. Jelenleg az eszközeinket bérbe adtuk a hajdúszoboszlói RIÓ játszóháznak, akik nagy sikerrel, nem csak ép, hanem sérült gyerekek számára is lehetőséget nyújtanak nagymozgásos fejlesztő foglalkozásokhoz, szabadidős tevékenységeket nyújtanak kisgyermekek és családok számára, valamint pályázatok segítségével iskolákat, óvodákat is fogadnak szabadidő eltöltésére. A RIÓ Játszóház a Kíváncsiak Klubja szolgáltatásunkban partnerünk.

Hátrányos és Halmozottan Hátrányos helyzetű tanulók családok és az őket támogató mentorok munkájának támogatása: Az elmúlt évben több módszertai kiadványt készítettünk, mely a családok, pedagógusok, mentoraik számára segítséget nyújt az iskolai, otthoni problémák megoldásában. Részt veszünk a TÁMOP 3310-es programban, melyben módszertani anyagot fejlesztettünk a szakképző intézmények pedagógusai számára, melynek témái: Az iskola és a család kapcsolattartásának módszerei, A családlátogatás fontossága a HH-s és HHH-s tanulók esetében, A közösségfejlesztés szerepe a lemorzsolódás elleni küzdelemben. Ezeket a kiadványokat a Pangea Petény Tanácsadó Kt-vel együttműködve készítettük el.  A módszertani anyagokból egy kis ízelítőt az alábbi linken kaphat:

"Családi kapcsolatok szerepe a mentorálással támogatott iskolai programokban"

A TÁMOP 5.5.1. projekt keretében a játszóházunk segítségével Székesfehérváron több családi rendezvényt bonyolítottunk le saját animátorainkkal. Szintén ennek a projektnek a keretében részt vettünk a családoknak szóló kiadványok elkészítésében. Ebben a projekten a Fiatalok Mentorai Egyesülettel (korábban Fejér Paktum Egyesület) egyttműködve dolgoztunk Székesfehérváron. A családoknak szóló kiadványaink:

Kisgyermek a családban (a Bugyulófalva munkatársainak közreműködésével készült)

A kisgyermekek napközbeni ellátásának lehetőségei (a Bugyulófalva munkatársainak közreműködésével készült)

Bugyulófalva Szociális Szövetkezet
H-1133 Budapest, Thurzó utca 5. D. ép. 2. em. 19.
Telefonszám: (06 30) 327-4548 www.bugyulo.hu