Bemutatkozunk a gyerekeknek

Képzések

A „Kíváncsiak Klubja” működtetéséhez szükséges módszertani alapozó képzés foglalkozásvezetőknek.

A képzés célja

 • A résztvevőkkel megismertetni az egyes modulok tartalmát, szerkezetét, fő céljait.
 • A foglalkozásvezetőket képessé tenni arra, hogy a gyerekek tevékenykedtetésére, érdeklődésére épített foglalkozások vezetésére hatékonyan alkalmas legyen a foglalkozás-leírások alapján.
 • A foglalkozások során a gyerekek természettudományos ismereteit, tanulási képességeit tudatosan és hatékonyan fejlesszék.
 • Röviden bemutatni a kooperatív tanulást (fogalmak, jellemzők, módszerek, alapelvek, fejleszthető kompetenciák), példát szolgálni a foglalkozások tartalmának kooperatív technikákkal történő feldolgozására.
 • Képessé tenni a résztvevőket, hogy kooperatív foglalkozásokat tartsanak a foglalkozástervek elméleti tartalmára, feladataira alapozva.
 • Áttekintést nyújtani a differenciált fejlesztésről (fogalma, célja, pedagógiai funkciója, a pedagógus szerepe, a támogató környezet szerepe, pozitív hatása).
 • Képessé tenni a foglalkozásvezetőket az IKT- eszközök hatékony használatára, a különböző foglalkozások során használható internetes linkek, játékok, interaktív feladatok megismertetésével.

A képzés követelményei

A program során a résztvevő képessé válik

 • bemutatni az egyes modulok tartalmát, szerkezetét, fő céljait;
 • a különböző képességek, kompetenciák célzott fejlesztésére be tud mutatni egy-egy módszert;
 • bemutatni a kooperatív tanulás alapfogalmait, jellemzőit, módszereit, alapelveit, megnevezni a kooperatív módszerekkel leginkább fejleszthető kompetenciákat;
 • kooperatív mini-foglalkozást levezetni a modulok tetszőlegesen kiválasztott feladataira alapozva;
 • felvázolni a differenciált fejlesztés fogalmát, célját, pedagógiai funkcióját, a pedagógus szerepét, a támogató környezet szerepét, pozitív hatását;
 • a kísérletek lebonyolításának segítésére, és a gyerekekkel közös következtetések levonására, meg tud szervezni, és be tud mutatni egy-egy kísérletet;
 • az IKT- eszközök hatékony használatára, a különböző foglalkozások során használható internetes linkek, játékok, interaktív feladatok bemutatására.

Tartalmi követelmények, záró értékelés

A résztvevő a képzés végére egy bemutató-foglalkozást tart, „megfelelt” minősítéssel.

Formai követelmények: 80%-os részvétel

Az értékelés szempontjai

A résztvevő az elsajátított ismereteket, képességeket mennyiben volt képes alkalmazni a bemutató foglalkozás során. Ezen belül:

 • a bemutató foglalkozás tükrözi a képzés során elsajátított ismeretek megértését;
 • a résztvevő a képzés során szereplő ismereteket értelmezi, saját aktuális témájára, gyerekcsoportjára építve;
 • a bemutató foglalkozás során a résztvevő jól határozza meg az életkori sajátosságokból adódó speciális lehetőségeket;
 • helyesen alkalmazza a téma feldolgozása során az életkori sajátosságokhoz adekvát tevékenységeket, a kooperatív technikákat, a kísérletekkel kapcsolatos tevékenységeket, a szükséges eszközöket, időtartamot, a tervezett produktumot, figyelembe veszi az értékelés szempontjait.
 • Hatékonyan alkalmazza az IKT-eszközöket a bemutató foglalkozás során.

A képzés zárása, értékelése

A képzés záró értékelése a résztvevők bemutató foglalkozásának értékelése alapján történik. A bemutató foglalkozást a mentor véleményezi, értékeli (megfelelt, nem felelt meg), a feladatok elvégzéséhez, ha kell, támogatást nyújt.

A mentor együttműködik a képzés zárásakor a program indítójával, eljuttatja számára a résztvevők munkájának az értékelését, javaslatot tesz arra, hogy mi kerüljön a tanúsítványokba.

Kérdéseivel kapcsolatban kérem, keresse meg Palócz Mariannát (info@bugyulo.hu). A képzés egy csoport számára ingyenes jelenleg, a további belépők számára a képzés díja: 80.000 Ft/fő. Kedvezményekről, csoportos jelentkezésekről egyedi megállapodások születnek. A képzés interaktív tábla segítségével zajlik, így amennyiben intézménye rendelkezik táblával, a helyszínen is meg tudjuk tartani a képzést.

 

Bugyulófalva Szociális Szövetkezet
H-1133 Budapest, Thurzó utca 5. D. ép. 2. em. 19.
Telefonszám: (06 30) 327-4548 www.bugyulo.hu