Bemutatkozunk a gyerekeknek

Modulok (tananyagcsomagok) 5-8 évesek számára

A természettudományok segítségével olyan interaktív foglalkozásokat vezetünk be az óvodai évekhez, ahol a gyermekek megtanulnak önállóan kommunikálni, csapatban dolgozni, és ezen keresztül saját korosztályuknak megfelelően élményszerűen elsajátíthatják a fizika, biológia, környezetvédelem, csillagászat, matematika, infokommunikációhoz kapcsolódó ismereteket játékosan, saját élményekkel együtt. A gyermekek elé nem követelményeket szeretnénk állítani, hanem közös felfedező túrákat szeretnénk tenni velük, mindenkinek saját fejlődéséhez, személyiségéhez illeszkedően.  Tananyagainkat helyi pedagógus szakemberek fejlesztették ki, ehhez nemzetközi szinten is versenyképes adaptációkat vettünk igénybe.

Az óvodai modulok foglalkozásai 60 percesek, egy - egy foglakozás 5-8 tevékenységből tevődik össze. A foglalkozások megtartását heti egy - egy alkalmmal javasolunk a bevont gyerekekkel megtartani. Az óvodai modulok az 5-7 éves korosztály számára kerültek kifejlesztésre.

A foglakozások témái többek között: levegő, Föld, csillagászat, növények, állatok, környezetvédelem témái köré épülnek. A modulok megnevezése, a tananyagok megnevezése a korosztályhoz kapcsolódóan játékosan kerültek megnevezésre. Az egyes tananyag modulok úgy kerültek kifejlesztésre, hogy önállóan, egy – egy témát is el lehet indítani (pl. csak a Föld modult), s ezen belül az egyes foglalkozások is önállóan megállnak a lábukon (pl. a Csillagászat modulon belül: „Mondák legendák a csillagokról, csillagképekről”). A tananyagcsomagok úgy lettek elkészítve, hogy a kooperatív tanulástechnika módszertanára alapozottan, a tantervi vázlatot követve szinte percről percre követhető az adott foglalkozás menete, benne instrukciókkal a pedagógus számára, az összes kiadandó feladat részletes leírásával (pl. saját kaleidoszkóp készítésének menete). A tananyagokban filmek, animációk, internetes segédanyagok, interaktív táblán végezhető feladatok is vannak. A tananyagcsomag konkrét irodalomjegyzékkel, saját kártyákkal és más eszközökkel is rendelkezik.

A modulok és a tartalmi egységek kidolgozásánál a következő szempontok a dominánsak:

  • játékos, cselekvésbe ágyazott, élményszerű tanulás
  • a korosztály életkori sajátosságaihoz, kognitív képességeihez szorosan kapcsolódó többfunkciós feladatrendszerek alkalmazása
  • cselekvésbe ágyazott fejlesztés
  • sokszínű tanulási környezet kialakítása
  • az egyéni portfoliórendszer kialakítása
  • a projektszemlélet
  • a játék alkalmazása
  • a módszertani sokszínűség alkalmazása: modellezés, kísérlet, kézművesség, fotózás, filmkészítés, helyszíni megtekintés, stb.

A modulok kifejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek külső és a belső motivációja erősödjön, a gondolkodási műveletek erősödjenek, a viselkedési formák alakuljanak, a szociális érzékenység erősödjön, a környezettudatos magatartás kialakulása elinduljon, az önálló kezdeményezőképesség erősödjön, valamint az infokommunikációs eszközök adekvát használata is elinduljon.

A foglalkozásokat tartó pedagógusoknak lehetőségük van arra is, hogy folyamatos mentori segítséget kapjanak munkatársainktól. Erről bővebb tájékoztatást az együttműködési lehetőségek menüpontban a mentorálás cím alatt talál honlapunkon.

Bugyulófalva Szociális Szövetkezet
H-1133 Budapest, Thurzó utca 5. D. ép. 2. em. 19.
Telefonszám: (06 30) 327-4548 www.bugyulo.hu